วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

866. Left ventricular hypertrophy criteria

หญิง 67 ปี DM, HT, Hypercholesterolemia EKG พบมี bradycardia เนื่องจากรับประทาน beta-blocker แต่ขอถามว่า EKG นี้มี LVH ด้วย criteria ใดบ้าง

กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

พบว่า EKG มี LVH ด้วย Sokolow-Lyon index, Cornell voltage criteria, Other voltage-based criteria คือ R wave ใน lead 1 มากกว่า 14 mm. R wave ใน aVL มากกว่า 12 mm., R ใน lead V5 มากกว่า 26 mm.และ Romhilt-Estes point score system [ได้คะแนนมากกว่า 5]

The Romhilt-Estes point score system ("diagnostic" >5 points; "probable" 4 points):
ECG CriteriaPoints
Voltage Criteria (any of):
  1. R or S in limb leads ≥20 mm
  2. S in V1 or V2 ≥30 mm
  3. R in V5 or V6 ≥30 mm
3
ST-T Abnormalities:
  • ST-T vector opposite to QRS without digitalis
  • ST-T vector opposite to QRS with digitalis
3
1
Negative terminal P mode in V1 1 mm in depth and 0.04 sec in duration (indicates left atrial enlargement)3
Left axis deviation (QRS of -30° or more)2
QRS duration ≥0.09 sec1
Delayed intrinsicoid deflection in V5 or V6 (>0.05 sec)1ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น