วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553

860. Unstable angina high risk

ชาย 61 ปี ไม่มีโรคประจำตัว เจ็บแน่นอกซ้ายขณะนั่งอยู่ ไม่ร้าวไปที่ใด ระยะเวลาเดินทางจากบ้านมาถึงโรงพยาบาลใช้เวลาประมาณ 30 นาที หลังจากได้อมยาไนเตรทใต้ลิ้นที่ห้องฉุกเฉินอาการเจ็บอกดีขึ้นและหายเจ็บ ผู้ป่วยไม่มีอาการหอบเหนื่อย ฟังเสียงหัวใจและปอดปกติ สัญญาณชีพปกติ EKG ไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่เป็นลักษณะหัวใจขาดเลือด, Trop-T: negative, อีก 16 ชม. ต่อมามีอาการเจ็บหน้าอกอีก ได้ยาอมใต้ลิ้นอาการเจ็บหน้าอกหายไปในเวลาไม่ถึง 5 นาที(นับตั้งแต่เริ่มเจ็บจนหายเจ็บ) ตรวจ EKG และ Trop-T ซ้ำ ผลปกติ จะให้การวินิจฉัยอะไร ให้การรักษาอย่างไร

ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ

การวินิจฉัย Unstable angina ประกอบด้วยข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
-Angina at rest, especially if it lasts more than 20 minutes at a time
-New onset angina that markedly limits the patient's ability to engage in physical activity
-An increase in prior stable angina, with episodes that are more frequent, longer lasting, or occur with less exertion than previously


ดังนั้นผู้ป่วยเข้าได้กับ Unstable angina high risk
การักษาดังนี้
กลุ่ม High/intermediate risk ผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรให้การรักษาโดย
- วางแผนทำ coronary angiography ทันทีที่สามารถทำได้ (early invasive strategy)
- ให้ยา LMWH/UFH ต่อเนื่องระหว่างรอทำcoronary angiography
- พิจารณาให้ GP IIb /IIIa inhibitors และclopidogrel ถ้าให้ abciximab ควรให้จนถึง 12ชมหลังทำ angioplasty ถ้าให้ eptifibatide หรือ tirofiban ควรให้จนถึง 24ชม หลังทำ angioplasty

1 ความคิดเห็น: