วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

815. Tuberous xanthoma

ชาย 47 ปี ตรวจร่างกายพบดังนี้ ผลเลือดเป็นดังนี้ วินิจฉัย? รักษา?
Chol 567 mg/dl
TG 358 mg/dl
HDL 27 mg/dl
LDL 468 mg/dlXanthoma คือ เนื้อเยื่อที่ถูกสะสมด้วยไขมันซึ่งเกิดจากการีไขมันในเลือดเพิ่มมากขึ้นและมีความผิดปกติของ structure ของไขมัน ทำให้ macrophage กินไขมัน ถ้ามีจำนวนมากพอจะเห็นเป็นรอยโรคสีเหลืองที่ผิวหนังเรียกว่า xanthoma
Tuberous xanthoma เป็นตุ่มนูนที่ผิวหนังขนาดค่อนข้างใหญ่ (ถ้าเป็นตุ่มนูนเล็กๆ จะเรียก eruptive xanthoma และถ้า eruptive xanthoma รวมตัวกันมีขนาดโตขึ้นจะเรียกว่า tuberoeruptive xanthoma) ซึ่งมักพบบริเวณอก ใหล่ มือ แขน ข้อศอก ขา โดยเฉพาะทางด้าน extensor มักจะสัมพันธ์กับ hypertriglyceridemia โดยเฉพาะ types I, IV และ V (high concentrations of VLDL and chylomicrons) หรือพบได้ใน secondary hyperlipidemias โดยเฉพาะเป็นเบาหวาน
รักษาโดยแก้ไขภาวะความผิดปกติของไขมันด้วยการให้ยาลดไขมันในเลือด ถ้าเป็นมากอาจต้องใช้การตัดหรือเอาออกด้วยเทคนิคการรักษาต่างๆ ได้แก่ trichloroacetic acid, electrodesiccation, laser therapy และ excision ส่วนที่เห็นนูนๆ ใต้เข่าทั้งสองข้างเป็นกระดูกที่นูนกว่าปกติเดิมของผู้ป่วยอยู่แล้วครับ

ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน Dermatology 2000

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น