วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

846. Cardiac configuration

Cardiac configuration: รูปปร่างลักษณะของเงาหัวใจในเอกซเรย์ทรวงอกช่วยบอกโรคหรือสภาวะต่างๆ ได้ดังนี้

• Dilated left ventricle:
    -Ischaemic/dilated cardiomyopathy
    -Aortic reflux
    -Mitral reflux
    -VSD, PDA
    -Anaemia, hyperthyroid, Paget’s, AVF
• Failing left ventricle:
    -AS, HTN, Coarctation
• Cardiomegaly (CTR > 0.5)
• Large third “mogul”
• Double density right heart border
• Displaced descending aorta
• Dilated left atrium:
    -Mitral stenosis or myxoma
    -Mitral reflux, VSD, PDA,
    -ASD (late)

Link: http://www.revise4finals.co.uk/medicine/multimedia/chestxray.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น