วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2553

811. Lung abscess with right middle lobe pneumonia

ชาย 46 ปี ไอเล็กน้อยมา 3 เดือน ไอมากขึ้นและมีไข้ 10 วัน, CXR เป็นดังนี้  พบอะไรบ้าง? วินิจฉัย?  รักษา?

พบลักษณะเป็น air fluid level และมี right middle lobe infiltration คิดถึงว่ามี lung abscess ร่วมกับ  right middle lobe pneumonia ถ้าดูทางด้านข้างจะพบ air fluid level อยู่ออกมาทางด้าน poaterior (ลูกศรชี้)
Lung abscess
Definition
Localized lung cavity filled with pus
Product of lung necrosis
Cavity is often surrounded by infection
Etiologies
Infection:
Suppurative Pneumonia
Mycobacterium tuberculosis
Fungal infection
Aspiration of foreign body
Pulmonary infarction
Lung Cancer
Symptoms
Fever
Chills
Night Sweats
Productive cough of foul Sputum
Dyspnea
Fatigue
Weight loss
Pleuritic Chest Pain
Hemoptysis
Signs
Localized dullness over involved lung
Bronchial breath sounds or absent breath sounds
Fingernail Clubbing
Radiology: Chest XRay
Solitary cavitary lesion with air-fluid level
Lesion surrounded by pneumonitis
Labs
Sputum examination
Microscopy
Gram Stain
Mycobacterial stains
Fungal stains
Sputum layers on standing
Sputum Cultures are usually not helpful
Complete Blood Count
Leukocytosis
Diagnosis
Bronchoscopy if proximal obstructing tumor is suspected
Management: Antibiotics
Initial IV Dose
Penicillin 10-12 MU IV for 1 dose
Subsequent IV Doses
Penicillin V 750-1000 mg IV qid or
Clindamycin 600 mg q8h IV
Subsequent home dosing
Clindamycin 300 mg PO qid for 6 weeks
Ref: http://www.fpnotebook.com/Lung/ID/LngAbscs.htm

3 ความคิดเห็น:

 1. CXR ปอดซ้าย ลักษณะคล้าย honey comb appearance + interstitial infiltration มาที่ lingular lobe เหมือนลักษณธ Bronchiectasis หรือไม่ก็ old TB เก่า ตรง lesion นี้
  ปอดขวา patchy alveolar infiltration RML +/- some degree of honeycomb appearance และอื่น ๆ ก็มี air-Fluid level RLL+thick cavitary lesion

  Ddx Chronic lung disease [eg. TB or Bronchiectasis] with RLL lung abscess and lobar pneumonia RML

  Rx ขึ้นอยู่กับอาชีพ โรคปอดเดิม โรคประจำตัวของคนไข้ งานที่ทำ การดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ การสูดสำลัก สุขภาพช่องปาก และประวัติหรือการตรวจร่างกายอื่น ๆ ที่บ่งชี้โรค หรือ ภาวะ บางอย่าง
  plan Rx mixed Bacterial infection
  W/u HIV DM cirrhosis
  sputum G/s C/s AFB modified AFB for nocardia
  U/s abdomen R/o Amebic liver

  ตอบลบ
 2. film : air fluid level at RLL DDx lung abscess

  ตอบลบ
 3. Phimaimedicine3/10/53 13:45

  ขอขอบคุณสำหรับความเห็น คนที่ตอบมาบ่อยๆ เช่น น้องสน พอรู้จักแล้ว แต่ TK med และ drkyoshiro ยังไม่รู้จัก อยากรู้จักมากขึ้น ช่วยบอกข้อมูลสถานะให้ทราบสักเล็กน้อยด้วยจะขอบคุณมาก ชื่นชมในความขยันและถือว่าเป็นกำลังใจให้ผู้ทำเว็บมากเลยครับ

  ตอบลบ