วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

833. Atrial flutter

ชาย 80 ปี พบมีหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ EKG เป็นดังนี้ rhythm นี้คือ......

จะเห็นลักษณะ saw-tooth appearance (F waves) ชัดใน lead 2, 3, aVL, aVF
ลูกศรแดงชี้  saw-tooth appearance ใน lead 2 โดยมี rhythm ที่ไม่สม่ำเสมอ (variable) QRS complex มีลักษณะแคบ คิดถึง Atrial flutter

1 ความคิดเห็น: