วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

840. Cystic bronchiectasis

 หญิง 63 ปี เหนื่อยง่ายมานานมากกว่า 1 ปี เคยเป็นวัณโรคปอดเมื่อ 20 ปีก่อน จาก CXR พบอะไรบ้างครับ

ขยายภาพจะพบมีลักษณะที่เข้าได้กับ Cystic bronchiectasis

Cystic bronchiectasis
Bronchiectasis เป็นการขยายตัวของ  bronchial tree อย่างถาวรเนื่องจากการสูญเสียความยืดหยุ่น มักจะเกิดการอักเสบ เกิดการหดแฟบ เกิดการอุดตันอากาศไม่สามารถเข้าออกได้ สูญเสียการขับสารคัดหลั่งผู้ป่วยมักจะไอมีเสมหะ เรื้อรัง
ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากมีการติดเชื้อที่ปอดรุนแรง
Bronchiectasis มี 3 ชนิด
1.Fusiform (cylindrical) bronchiectasis พบมากที่สุด มีการอักเสบไม่มาก ทำให้หลอดลมส่วนปลายพองออก
2.Varicose  bronchiectasis  ผนังหลอดลมจะมีลักษณะคล้ายลูกปัด เพราะมีการขยายร่วมกับการหดตัว
3.Saccular (cystic) bronchiectasis จะมีความรุนแรงมีการขยายตัวขึ้นคล้ายลูกโป่ง โดยอาจจะมีหรือไม่มีสิ่งคัดหลั่ง-น้ำอยู่ข้างใน

Ref: http://www.wikidoc.org/index.php/Bronchiectasis

1 ความคิดเห็น:

  1. เคยเจอ case มาคล้าย ๆ แบบนี้ เป็น Pericardial Effusion
    CXr นี้ 1. cardiomegaly 2.มีกลม ๆ calcify ที่ lingular lobe 3. +/- Blunt costophrenic angle both 4. Reticular pattern RML+RLL
    ขออภัยครับ ถ้าความเห็นเป็นการเดาทั้งนั้น

    ตอบลบ