วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553

855. Cardiac development and implications for heart disease

Cardiac development and implications for heart disease
Review Article
Franklin H. Epstein Lecture
N Engl J Med   October 21, 2010

Franklin H. Epstein, M.D. ทำงานอยู่กับ New England Journal of Medicine มานานมากกว่า 20 ปี เป็นแพทย์ซึ่งทำการวิจัยและและเป็นอาจารย์ดีเด่น เป็นประธานและผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรศาสตร์ของ Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston,  ซึ่งได้บรรยายถึงกลไกของการเกิดโรค
ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการพัฒนาการเจริญเติบโตของหัวใจขณะเป็นตัวอ่อนได้เพิ่มขึ้นจากการค้นพบหลายๆ อย่าง การค้นพบใหม่ๆ เป็นสิ่งที่ต้องการเพื่อการเปลี่ยนแปลงในด้านการเรียนการสอนว่าหัวใจสามารถก่อตัวเป็นสี่ห้องได้อย่างไร ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคหัวใจทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิดและที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ในเวลาอีกไม่กี่ปีนี้ความรู้ที่พัฒนามากขึ้นเกี่ยวกับด้านนี้ยังมีอิทธิพลต่อการจำแนกชนิดและการรักษาโรคหัวใจที่เป็นมาแต่กำเนิด
บทความนี้เป็นการให้ข้อมูลแพทย์เกี่ยวกับการรักษาในแนวใหม่ที่ดีที่สุด (เช่นการรักษาด้วย stem-cell) และช่วยปรับความรู้ความความเข้าใจของความผิดปกติของหัวใจในผู้ใหญ่ บทความนี้แสดงตัวอย่างของการค้นพบเมื่อเร็วๆนี้ในด้านนี้โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลดีสูงสุดในการดูแลรักษาผู้ป่วย
โดยในบทความนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย
-Overview
-Lineage Restriction
-The Second Heart Field
-The Epicardium in Cardiac Development and Repair
-The Cardiac Conduction System
-Cardiovascular Maturation
-Summary

Link: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1003941

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น