วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

825. Hypertension in young / Secondary Hypertension

พบผู้ป่วยอายุน้อยมีความดันโลหิตสูงได้เรื่อยๆ มีแนวทางในการตรวจวินิจฉัยอย่างไร

ขอขอบคุณสำหรับความเห็นนะครับ

แนวทางการตรวจวินิจฉัยนี้น่าสนใจ เข้าใจง่าย แต่ต้องอ่านต่อตามลิ้งค์เพราะต้องดูตารางต่างๆ เพิ่ม

1 ความคิดเห็น:

 1. 1. ให้วัด BP ที่บ้านเองหลายครั้ง ใน 1-2 สัปดาห์ หรือไปวัด สอ แล้วจดค่ามาให้ดู
  2. R/o Labile BP shoot จาก Acute illness or Acute Stress event, Pain, Sleep deprivation ออกไปก่อน
  3. ตัดปัจจัยด้าน Drugs, Caffeine addict, Herbal med ออกไปก่อน รวมไปถึง Substance withdrawal or Addicts
  4. ตัดปัญหา Proper Cuff + Technique ออกไปก่อน
  5. ประเมินความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคที่ไม่ต้องคิดซับซ้อน เช่น CKD in the young, ADPKD, Iatrogenic steroid
  6. มองหา Secondary HT เช่น Aldosteronism, Pheochromocytoma, Renovascular HT,Cushing syndrome, Co-arctation of Aorta, Polycystic Kidneys Dz

  ตอบลบ