วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

867. แนะนำเว็บไซต์ American family physician

American family physician
A peer reviewwd journal of the american academy of Family Physicians
AAFP

ป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ทางการแพทย์เน้นไปทางด้านเวชปฎิบัติทั่วไป แนวทางการตรวจรักษา การตรวจทางห้องปฎิบัติการ การตรวจทางด้านimaging
โดยในแต่ละเรื่องมีการแบ่งเป็นหัวข้อ ทำเป็นแผนภาพ ตาราง ทำให้อ่านและเข้าใจได้ง่าย ภาษาที่ใช้ก็อ่านไม่ยาก รวมทั้งมี Photo Quiz, CME Quiz ออกเผยแพร่เดือนละสองครั้ง โดยหลังจากหนึ่งปีไปแล้วสามารถอ่านได้ฟรี เนื้อหาทีออกเป็นเรื่องที่ต้องใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยเป็นประจำ เช่นล่าสุดที่ออกเมื่อ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมามีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น
-Anterior Cruciate Ligament Injury: Diagnosis, Management, and Prevention
-Postpartum Major Depression
-Common Types of Supraventricular Tachycardia: Diagnosis and Management
-Radiologic Evaluation of Chronic Neck Pain
ลองติดตามอ่านดูนะครับ...

Link: http://www.aafp.org/online/en/home/publications/journals/afp.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น