วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

826. Claudication

พบผู้ป่วยที่มาด้วย Claudication ได้บ่อยๆ จะมีแนวทางในการตรวจวินิจฉัยอย่างไรครับ

สำคัญคือต้องแยก intermittent claudication ซึ่งมีสาเหตุจากโรคของหลอดเลือดออกจาก mimic claudication (pseudoclaudication) ซึ่งมีสาเหตุสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่จากโรคของหลอดเลือด ดังในตารางและใช้การทำ ankle–brachial index เพื่อเป็นการค้นหา ถ้าผลน้อยกว่า 0.9 สามารถช่วยบอกว่ามี peripheral arterial disease
 
กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

1 ความคิดเห็น:

 1. 1. แยก Vascular Claud ออกจาก Nerogenic Claud
  >>>>> Neuro มากกว่า คือ 1.symptoms at rest 2. Positional and Rest for a while can stop it 3 discomfort on lift and bend
  >>>>> Vascular มากกว่า คือ 1. pulse ไม่ชัดเมื่อเทียบอีกข้าง 2. ทั้งสีและความเย็นร้อนของผิวไม่เท่าเทียมกัน 3.ยกขาสูงแล้วสีผิวอาจจะเปลี่ยน
  2. Test อย่างง่าย ด้วย Bicycle test แบบเสือภูเขา Neuro จะทนได้มากกว่า Vascular หรืออาจจะใช้ Ankle Brachial index
  3. อื่น ๆ Film LS spine // Myelograme // CT // MRI // Doppler vascular Lab study

  ตอบลบ