วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

842. Ancestry and disease in the age of genomic medicine

Ancestry and disease in the age of genomic medicine
Review article
Genomic medicine
N Engl J Med October14, 2010

ข้อมูลทางพันธุกรรมของมนุษย์ถูกรวบรวมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงที่ผ่านมา และลำดับพันธุกรรมทั้งหมดของบุคคลจากหลายกลุ่มประชากรได้รับการนำเสนอและเผยแพร่ให้รับทราบ ความเจริญก้าวหน้าในความรู้ที่เกี่ยวกับความแตกต่างกันระหว่้างพันธุกรรมของมนุษย์ช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยๆแต่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล และกลุ่มประชากร นอกจากนั้นเรายังสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพและความปอดภัยของยาที่ใช้ในการรักษา จะเห็นได้ว่าความรู้ที่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพื้นฐานของคำถามที่เกี่ยวกับจุด กำเนิด ความแตกต่างและความคล้ายคลึงในด้านการแพทย์
โดยบทความได้นำเสนอเนื้อหาที่กระชับเกี่ยวกับความรู้ที่เป็นปัจจุบันในด้านความหลากหลายหรือความแตกต่างในระหว่างพันธุกรรมของมนุษย์ โดยอธิบายว่าสามารถนำมาสู่ความเข้าใจวิวัฒนาการของมนุษย์ ความเหมือน และความแตกต่างกันทางด้านสุขภาพในกลุ่มประชากรได้อย่างไร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น