วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

846 Heart size evaluation on chest x-ray

Heart size evaluation on chest x-ray  (ทบทวนพื้นฐาน)

Heart Size

• Cardiac Transverse Diameter (CTD) = a+b
ค่าปกติน้อยกว่า 15.5cm (males)
ค่าปกติน้อยกว่า 15.0cm (females)
• Cardio-Thoracic Ratio (CTR) =a+b/c+d
ค่าปกติน้อยกว่า  0.5

Link: http://www.revise4finals.co.uk/medicine/multimedia/chestxray.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น