วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553

819. EKG reversal right and left arm lead

หญิง 24 ปี ตั้งครรภ์จำเป็นต้องผ่าตัดคลอด ส่งมาปรึกษาด้วยหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอโดยมี EKG เป็นดังนี้ (ตรวจร่างกายไม่หอบเหนื่อย ไม่บวม ไม่มีเสียงผิดปกติหัวใจ) จะต้องทำอย่างไรต่อดีครับ
กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

ขอขอบคุณความเห็นน้องสนครับ

พบมี lead I เป็น -ve deflection  แต่ AV R +ve deflection และ lead 2 เตี้ยลงมากจนเป็นเส้นตรง โดยใน lead V1-V6 ดูเหมือนจะไม่มีการเปลียนแปลง จึงต้องคิดถึงว่าอาจมีการติด limb lead ผิดเมื่อทำ EKG ใหม่พบมีลักษณะดังข้างล่าง ซึ่งเป็นลักษณะของการติด lead สลับระหว่างแขนขวาและแขนซ้ายดังตัวอย่างตาม link ครับ และจะพบมีการเต้นที่ไม่สม่ำเสมอโดยใน EKG แผ่นแรกดูค่อนข้างยาก แต่ในแผ่นที่สองเห็นได้ชัดว่าเป็น premature atrial contraction(PAC) ครับ

EKG ทำใหม่อีกครั้ง

1 ความคิดเห็น:

 1. ติด lead ผิดหรือเปล่า ทำไม AVR +ve deflection แต่ Lead I -ve deflection
  R/o LV strain ??? มี inverted T wave ที่ Lead III
  มี Incomplete RBBB
  Rhythm R/o PAC
  W/u Electrolyte +/- CXR

  minor risk for surgery

  ตอบลบ