วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553

820. Cutaneous larva migrans

 เด็กชาย 11 เดือน มีรอยแดงเป็นเส้น 1 สัปดาห์ ขนาดยาวมากขึ้น Dx?, Mx?

อาการแสดงทางผิวหนังของพยาธิปากขอของสัตว์โดยเฉพาะสุนัขและแมวที่ติดต่อมาสู่มนุษย์ จะพบมีลักษณะเป็นเส้นแดง ขดไปมายาวประมาณ 1-5 เซนติเมตร เคลื่อนที่ช้าๆ (creepting eruption หรือ cutaneous larva migrans) โดยจะอยู่ในชั้น epidermis ไม่สามารถผ่าน basement membrane เพื่อเข้าไปสู่  dermisได้ มักพบที่บริเวณ เท้า ก้น และท้อง ส่วนใหญ่มักจะหายเองได้โดยไม่ต้องรักษา แต่การให้ยาจะช่วยลดอาการและระยะเวลาของโรค ยาที่ใช้ได้แก่ albendazole 400 - 800 mg 3-5 วัน หรือ ivermectin 12 mg ครั้งเดียว  ประสิทธิภาพ 81-100% (ยา ivermectin ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนของประเทศไทยสำหรับใช้ในคน)

1 ความคิดเห็น:

 1. Cutaneous larva migrans (creeping eruption)
  severely pruritic, elevated, serpiginous, reddish-brown lesions

  Rx
  Albendazole(200 mg)1x2 pc for 3 days or
  Ivermectin 200 mcg/kg for 1 or 2 days

  ตอบลบ