วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

847. Thyroxine-binding globulin(TBG)

ทบทวนเรื่อง Thyroxine-binding globulin(TBG) ซึ่งมีผลต่อการตรวจ thyroid function test

ในภาวะที่มี Thyroxine-binding globulin(TBG) ผิดปกติ การใช้ free thyroid hormone สามารถที่จะบอกถึงระดับฮอร์โมนที่ถูกต้องได้ดีกว่า total form ดังนั้นในยุคที่เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจพํฒนามากขึ้นมีใช้กว้างขวางมากขึ้นราคาค่าตรวจถูกลง จึงนิยมตรวจในรูป free form มากกว่า
ในกรณีที่ TBG สูง ทำให้ระดับ total T4 และ total T3 มีค่าสูงกว่าปกติ ในขณะที่ถ้า TBG ต่ำกว่าปกติก็จะทำให้ ระดับของ total T4 และ total T3 มีค่าต่ำกว่าปกติด้วย

สาเหตุที่ทำให้ภาวะ  TBG ผิดปกติ
ภาวะ TBG ต่ำกว่าปกติ
- ได้รับยาฮอร์โมนเพศ
- โรคตับเรื้อรัง
- Acromegaly ที่ยัง active อยู่
- ภาวะเจ็บป่วยทาง systemic
- ภาวะโปรตีนในเลือดต่ำ
- โรคไตเรื้อรัง
- ได้รับยา glucocorticoid
- กรรมพันธุ์
ภาวะ TBG สูงกว่าปกติ
- ภาวะตั้งครรภ์
- ได้รับยาเม็ดคุมกำเหนิด
- Chronic active hepatitis
- Acute intermitten porphyria
- ผู้ป่วยเอดส์
- มะเร็งปอดชนิด oat cell
- กรรมพันธุ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น