วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

831. ECG changes typical for digoxin intoxication

ECG changes typical for digoxin intoxication are.....
และ EKG ที่เห็นข้างล่างเรียกว่า.....


ECG changes typical for digoxin intoxication are:
-Oddly shaped ST-depression.
-T wave flat, negative or biphasic
-Short QT interval
-Increased u-wave amplitude
-Prolonged PR-interval
-Bradyarrhythmias:
-Sinus bradycardia
-AV block. Including complete AV block and Wenkebach.
-Tachyarrhythmias:
-Junctional tachycardia
-Atrial tachycardia
-Ventricular ectopia, bigemini, monomorphic ventricular tachycardia, bidirectional ventricular tachycardia

Note:ภาวะเป็นพิษทำให้เกิด SA-block หรือ AV-block บางครั้งร่วมกับการมีภาวะหัวใจเต้น
และการเกิดพิษสามารถเพิ่มขึ้นได้จากการมีโปแตสเซียมในเลือดต่ำ ในภาวะที่มีความเป็นพิษรุนแรงและมีผลต่อหัวใจมากจะเกิด ventricular tachycardia, ventricular fibrillation, atrial fibrillation ได้
Digitalis causes a gradual down-sloping of the ST segment, to give it the appearance of Salvador Dali's mustache
หรือเรียก oddly shaped ST-depression

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น