วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553

852. Acromegaly

ชาย 45 ปี เริ่มมีมือ เท้าใหญ่มากขึ้น รองเท้าขนาดใหญ่ที่สุดก็ยังคับ หน้าดูใหญ่มากขึ้น ฟันห่าง เป็นมาหลายปีไม่สามารถบอกระยะเวลาที่แน่นอนได้ ภาพมือเทียบกับมือปกติ ภาพเท้าเทียบกับรองเท้าที่ขนาดใหญ่ที่สุด วินิจฉัย? สาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้าง? อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือโรคอะไรได้บ้าง? จะยืนยันการวินิจฉัยอย่างไร? ดูแลรักษาอย่างไรครับ?

Acromegaly
มากกว่า 90% เป็นเนื้องอกชนิด pituitary adenoma (อาจเรียก growth hormone-secreting adenoma) นอกจะผลิต growth hormone (GH) มากกว่าปกติแล้ว ขนาดที่ใหญ่ของเนื้องอกจะไปกดเนื้อสมองที่อยู่รอบๆ เช่น optic nerves อาจมีอาการปวดศรีษะมีผลต่อการมองเห็น รวมทั้งการกดต่อเนื้อเยื่อปกติของ pituitary ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเกิดแล้วมีผลต่อประจำเดือนและการมีน้ำนมใหลในผู้หญิง ส่วนในผู้ชายจะมีปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว ส่วนน้อยจะเกิดจาก non pituitary tumors เช่นของตับอ่อน ปอดและต่อมหมวกไต ซึ่งจะเกิดการหลั่ง GH หรือ growth hormone-releasing hormone (GHRH) ออกมา
ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ได้แก่
* Diabetes mellitus
* High blood pressure (hypertension)
* Cardiovascular disease
* Colon polyps that can develop into colon cancer.
การตรวจที่ช่วยวินิจฉัยและหาสาเหตุ
* Blood tests to measure growth hormone (GH) and/or insulin-like growth factor 1 (IGF-1) levels
* Glucose tolerance test
* Magnetic resonance imaging (MRI scan)
* Computed tomography (CT scan)
จุดมุ่งหมายของการรักษา
* Reduce growth hormone (GH) production to normal levels
* Relieve the pressure that the growing pituitary tumor exerts on the surrounding brain areas to preserve normal pituitary function
* Reverse or improve the acromegaly symptoms.
การรักษา
* Surgical removal of the tumor
* Drug therapy ได้แก่ bromocriptine, octreotide
* Radiation therapy of the pituitary

อ่านรายละเอียดเพิ่ม: http://endocrine-system.emedtv.com/acromegaly/acromegaly-symptoms.html

1 ความคิดเห็น:

 1. R/o Acromegaly
  Causes
  1. Pituitary Tumor Somatotroph adenoma
  2. Rare Extrapituitary tumors or Hypothalamic (Ectopic GH and GNRH)
  3. Abuse GH
  4. Familials eg MEN-1 // McCune-Albright synd // Carney complex

  Compliactions
  1.Cardiac eg CAD,HT,cardiomyopathy,LVH
  2.Respiratory eg OSA, larygeal obstr
  3.Metabolic eg DM,
  4.neoplastic eg visual loss // disturbance
  5.musculoskeleton eg bony overgrowth

  Diagnosis
  IGF-1
  GH level fail to suppress after oral glucose load
  other Lab eg. Lab of hypopituitarism
  Prolactin level
  Pituitary MRI
  Visual field assessment

  Rx
  1.Restore GH, IGF-I secretion to normal
  2.Relieve S/s and Rx Comorbid condition
  3.Remove, Reduce or Control Tumor mass
  4.Preserve Pituitary Function

  Options
  1. Sx Resection
  2. Somatostatin Receptor ligand
  3. GH Receptor antagonist
  4. Dopamine agonist
  5. Radiation Rx

  ตอบลบ