วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

822. Rejection of the kidney allograft

Rejection of the kidney allograft
Review article mechanisms of disease
N Engl J Med     October 7, 2010

ความรู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายไตได้เจริญก้าวหน้ามากโดยเฉพาะในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา เนื่องมาจากความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งทำให้เกิดการต่อต้านในกราฟท์ชนิดที่ผู้ให้และผู้รับอยู่ในสปีชีส์เดียวกัน (อัลโลกราฟท์) ความสามารถอธิบายกลไกระดับโมเลกุลที่พบในการล้มเหลวของการปลูกถ่ายอวัยวะ และการใช้ยากดภูมิคุ้มกันที่ดีมีประสิทธิภาพ
ปฏิกิริยาการสลัดกราฟท์เป็นปัญหาที่สำคัญ การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อหรือเซลจากผู้ให้ซึ่งมีพันธุกรรมแตกต่างจากผู้รับจะกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองในตัวผู้รับที่จะต่อต้านกับอัลโลแอนติเจนของผู้ให้ ถ้าไม่สามารถควบคุมได้จะเกิดการทำลายอวัยวะที่ปลูกถ่ายนั้น
จากการค้นพบเมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าทำไม ที-ลิมโฟไซต์ จึงเป็นเซลหลักที่ทำให้เกิดการต่อต้านแบบฉับพลัน โดยเดินทางไปถึงและเกิดการรู้จักกับอัลโลกราฟท์ ความก้าวหน้าที่สำคัญยังเกิดจากความเข้าใจอิทธิพลของสัญญาณการกระตุ้นในระหว่างโมเลกุลและความรู้เรื่องไซโตไคน์รวมถึงสามารถอธิบายถึงระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดในธรรมชาติที่มีส่วนร่วมในปฏิกิริยาการสลัดกราฟท์ ในบทความนี้จะกล่าวเกี่ยวกับ กลไกปฏิกิริยาการสลัดกราฟท์ที่เกิดภายหลังการปลูกถ่ายไต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น