วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

845. Mitral regurgitation

หญิง 76 ปี พบมีหัวใจเต้นไม่ส่ม่ำเสมอ EKG เป็น AF, CXR: moderate cardiomegaly, Echo พบดังนี้ Dx?, จะประเมินความรุนแรงได้อย่างไร, มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดอย่างไร

 Mitral regurgitation
พบ mitral regurgitation jet จาก Left ventricle วิ่งย้อนกลับมา left atrium

ตารางแสดงระดับความรุนแรง
ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น