วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553

827. Lung anatomy

หญิง 42 ปี ไอมีเสมหะ 2 สัปดาห์ CXR ดังนี้ ช่วยบอกตำแหน่ง lung lesion โดยละเอียดเท่าที่ทำได้ครับ

ถ้าเปรียบเทียบกับรูปกายวิภาคด้านล่างจะพบว่าตำแหน่งของก้อนน่าจะอยู่ประมาณที่ superior - inferior segment ของ lingula lobe ปอดด้านซ้าย

3 ความคิดเห็น:

 1. CXR เหมือน TB ในแบบที่บริเวณ Perihilar ผิดปกติ [Ddx PCP]
  ขอแอบอ่านว่า ผิดปกติ 2 ข้างบริเวณ Hilar
  RT พบว่า ใกล้ Hilar มี ลักษณธ Honey comb + Calcify ที่ไม่น่าจะมี นอกจากนี้ยังมี Reticular pattern + Cavitary lesion ที่ RLL
  LT พบว่าพบว่า ใกล้ Hilar มี ลักษณธ Honey comb + Calcify ที่ไม่น่าจะมี นอกจากนี้ยังมีลักษณะ Reticulonodular pattern+patchy infiltration ?? ที่ Lingular lobe
  Lateral Film เห็น infiltration ตั้งแต่ขั้วหัวใจมาจนถึง บริเวณปอดส่วนหลังซึ่งน่าจะเป็นข้างซ้าย ? ลักษณะเป็นแบบ Honeycomb Appearance

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ6/2/55 20:56

  Crescentic sign in LUL
  Imp : Fungal ball due to Aspergilloma

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับ

  ตอบลบ