วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

406. Pulmonary venous hypertesion secondary to severe mitral stenosis

หญิง 35 ปี เหนื่อยเรื้อรัง PE: clinical of heart failure ผลตรวจต่างๆ เป็นดังนี้ [LVEF 58.4%, MVA 0.284 cm2] คิดว่าสาเหตุเหนื่อยเนื่องมาจากกลไกใด....
Click ที่ภาพเพื่อขยายขนาด
คิดถึง Pulmonary venous hypertesion secondary to severe mitral stenosis
-CXR มี mark cardiomegaly + LA enlargement + prominence central pulmonary arteries + pulmonary congestion
-EKG มี right axis deviation, RVH(R มากกว่า S ใน V1) คิดถึงการมี pulmonary venous hypertension, LAE [P wave มากกว่า 0.12 second in a "mitral" lead (I, II, aVL) + มี deep negative component to the P in lead V1]
ช่วยสนับสนุน Echo ที่มี severe MS (severe mitral stenosis = MVA น้อยกว่า1.0 cm2)
WHO ได้แยก valvular heart ว่าอยู่ใน group 2 pulmonary venous hypertension
ทั้งๆ ที่ LVEF ดีแต่ผู้ป่วยเหนื่อยเนื่องมาจาก
Mitral stenosis จะเลือดคั่งอยู่ใน left atrium ทำให้เกิด left atrial hypertrophy และดัน pres sure ไป pulmonary vein เข้าสู่ปอด เมื่อเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานๆ ก็จะทำให้เกิด pulmonary hypertension ได้ และ hydrostatic pressure ในหลอดเลือดที่ปอดจะสูงขึ้น ทำให้มีอาการของเหนื่อยหอบขณะออกแรง (dyspnea on exertion) เด่น และนอกจากนี้ pressure ในปอดที่สูงขึ้น ยังส่งผลให้ right ventricle บีบตัวได้ลำบากอีกด้วย ดังนั้นจึงเกิด right ventricular hypertrophy ตามมา

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ2/3/53 14:56

    severe mitral stenosis with secondary pulmonary hypertension

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ2/3/53 14:58

    severe mitral stenosis with secondary pulmonary hypertension

    ตอบลบ