วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

412. Immmunocompromised host with pulmonary TB and new of TB lymph node

หญิง 32 ปี immunocompromised host เป็น pulmonary TB รักษาด้วยยาสูตร 2IRZE/7IR เดือนสุดท้าย แต่มีก้อนที่คอขึ้นมา Aspiration พบดังนี้ จะให้การดูแลรักษาอย่างไรต่อ

เพิ่มข้อมูล: CD4 98 cells/ul [7%] เมื่อ ตค. 52

ในกรณีนี้สงสัยว่าอาจเป็น MDR-TB ได้เนื่องจาก immunocompromised host [HIV] และรักษามาจะครบ 9 เดือนแล้วแต่เกิด TB lymph node ขึ้นมา ถ้าคิดว่าการรักษาด้วย CAT1 ไม่สำเร็จและผู้ป่วยเองก็รับประทานยาสม่ำเสมอด้วยระบบ dot ไม่ควรให้การรักษาด้วย CAT2 ซึ่งมีอัตราการรักษาหายขาดต่ำ [แต่อาจใช้ถ้าอาการไม่หนัก มีความเสี่ยงดื้อยาน้อย ได้ผล drug susceptibility (DST) เร็ว] และถ้าผู้ป่วยมีอาการรุนแรง อาจพิจารณารักษาโดย CAT4 รวมทั้งควรส่ง culture เพื่อให้ได้ definite diagnosis [รวมถึงแยกเชื้อในกลุ่ม tuberculosis complex] และทราบผลความไวต่อยาด้วย ซึ่งในกรณีนี้ก็คงต้องใช้การตัดสินใจของผู้รักษาตลอดจนความพร้อมในตรวจทางห้องปฏิบัติการ การมียาให้ใช้ ส่วนMycobacterium Avium Complex มักเกิดในกรณีที่ CD4 น้อยกว่า 50 หรือ 5% ซึ่งผู้ป่วยมี CD4 เกือบร้อย [7%] เมื่อ 4-5 เดือนก่อนซึ่งตอนนี้ CD4 ก็น่าจะเพิ่มขึ้นกว่าตอนนั้นจึง คิดถึงน้อยกว่า mycobacterium tuberculosis แต่ถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะต้องให้การรักษาเลย

แนวทางแห่งชาติสำหรับการรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานhttp://uto.moph.go.th/comdisease/data/tb/02/mdr-tb.pdf

3 ความคิดเห็น:

 1. treat as TB ดื้อยาปะคะ

  ตอบลบ
 2. ขอเดานะครับ
  เนื่องจากไม่ทราบว่าเป็น M. tuberculosis complex(M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis-BCG, M. africanum, M. microti, or M. canetti)
  หรือ MAC ทำให้ยากต่อการตัดสินใจรักษา ต้องกลับไปดู CD4+ count ซึ่งถ้ามากกว่า 100 disseminated MAC unlikely
  --->
  --ส่ง culture for TB+Drug sensitivity ประมาณ 2 เดือน
  --
  Try??? Regimen Macrolide base eg Azithromicin.. Clarithromicin.. Ethambutol
  --ระหว่างรอ culture+drug sense try เป็น 10IR ไปก่อน??

  เข้าป่าอีกมั้ยครับ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ3/3/53 15:35

  aspiration for culture , treat MAC ไปเลย, หยุดยาTB ไปก่อน รอ 7 วัน แยกกลุ่ม slow growing or rapid growing

  ตอบลบ