วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553

434. Hepatitis B vaccination

ผู้ป่วยชาย 21 ปีมาปรึกษาด้วยว่าฉีดวัคซีน Hepatitis B ครบ 3 เข็มแล้ว เมื่อ 7 เดือนก่อน แต่ตรวจแล้วภูมิคุ้มกันไม่ขึ้น (AntiHBs ยัง negative) จะต้องทำอย่างไรต่อ

จากข้อมูลของ CDC
การตรวจดูภุมิคุ้มกันไม่ได้แนะนำเป็น routine แต่ควรจะตรวจจะขึ้นอยู่กับสภาวะภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยซึ่งได้แก่
-Infants born to HBsAg-positive mothers
-Healthcare workers and public safety workers at high risk for continued percutaneous or mucosal exposure to blood or body fluids
-Chronic hemodialysis patients, HIV-infected persons, and other immunocompromised persons (e.g., hematopoietic stem-cell transplant recipients or persons receiving chemotherapy)
-Sex partners of persons with chronic HBV infection
การให้ booster doses จะทำใน
-For hemodialysis patients, the need for booster doses should be assessed by annual testing for antibody to Hepatitis B surface antigen (anti-HBs). A booster dose should be administered when anti-HBs levels decline to <10 mIU/mL. -For other immunocompromised persons (e.g., HIV-infected persons, hematopoietic stem-cell transplant recipients, and persons receiving chemotherapy), the need for booster doses has not been determined. When anti-HBs levels decline to <10 mIU/mL, annual anti-HBs testing and booster doses should be considered for those with an ongoing risk for exposure. ในคนที่มีภาวะภูมิคุ้นกันปกติไม่มีคำแนะนำให้ booster doses
http://www.cdc.gov/hepatitis/HBV/HBVfaq.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น