วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553

441. Ascending aortic dilatation

ชาย 67 ปี เหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่มเรื้อรัง CXR เป็นดังนี้ คิดว่าน่าจะเป็น valvular heart disease อะไรได้

พบมี Ascending aortic dilatation ในแนว right upper cardiac border เหนือต่อ right atrial contour ซึ่งจะพบใน aortic regurgitation และ post stenotic dilatation of aorta in valvar aortic stenosis
ซึ่งจาก echocardiography ของผู้ป่วยพบว่ามี Aortic root 5.13 cm. [normal range of aortic root diameters in this group was 17 to 33 mm (mean 23.7)] และพบมี aortic regurgitation ดังภาพด้านล่าง และถ้า diameter มากกว่า1.5 เท่าของค่าปกติคิดถึงการมี aneurysm

ภาพจาก web

http://cardiophile.org/2009/09/ascending-aortic-dilatation.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น