วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

445.Vertebral osteomyelitis

Vertebral osteomyelitis
Clinical practice March 18, 2010 NEJM

Vertebral osteomyelitis (อาจเรียก spinal osteomyelitis, spondylodiskitis, septic diskitis หรือ disk-space infection) อาจจะมีอาการแบบพลัน (ระยะเวลาไม่กี่วันจนถึงเป็นสัปดาห์) อาการกึ่งเฉียบพลันหรือเรื้อรัง (โดยอาจนานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน ก่อนที่จะได้รับยาปฏิชีวนะ)
สาเหตุที่พบมากที่สุดมาจากทางกระแสเลือด, มาโดยตรงในช่วงผ่าตัดของกระดูกสันหลัง หรือมาจากการติดเชื้อของเนื้อเยื่อที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่ง Staphylococcus aureus เป็นเชื้อที่พบได้บ่อยที่สุด รองลงมาเป็น E. coli
ปวดหลังเป็นอาการเริ่มแรกที่พบมากที่สุด ประมาณ 86% ไข้พบได้ประมาณ 35% - 60% เนื่องจากผู้ป่วยมักจะได้ยาลดไข้ ตำแหน่งที่พบบ่อยที่สุดคือ lumbar spine (58%) รองลงมาคือ thoracic spine (30%) และ cervical spine (11%) อาการทางระบบประสาท เช่น สูญเสียการรับความรู้สึก อ่อนแรง ปวดร้าวตามรากประสาท ซึ่งทั้งหมดพบได้ 1ใน3
โดยบทความนี้มีเนื้อหาได้แก่
-The Clinical Problem
-Strategies and Evidence
-Evaluation
Clinical Features
Testing
Imaging
-Treatment
Antimicrobial Treatment
Surgical Treatment
Follow-up Assessment during Therapy
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
http://content.nejm.org/cgi/content/short/362/11/1022

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น