วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

407. Severe or icteric leptospirosis (Weil 's syndrome)

ชาย 34 ปี อาชีพเกษตรกร ไข้ 5 วัน ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไอเป็นเลือดเล็กน้อย 2 วัน, Temp 38, Not pale, No jaundice, No stiffneck, HL:WNL, Abd: not tender, no mass, mild tender both calf, no skin lesion, Lab + CXR เป็น ดังนี้, ช่วย Dx, Mx.


Severe or icteric leptospirosis (Weil 's syndrome)
อาการนี้พบได้ประมาณร้อยละ 5-10 ของผู้ป่วยโรคนี้ผู้ป่วยจะมีอาการที่รุุนแรงโดยจะมีภาวะไตวายเหลืองและเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ อาการเริ่มต้นจะเหมือนกับในกลุ่ม anicteric leptospirosis แต่ระยะของโรคจะไม่มีี biphasic pattern ที่ชัดเจน โดยเมื่อสิ้นสุด ระยะ leptospiremia ซึ่ง ใช้เวลาประมาณ 4-7 วันก็จะดำเนินเข้าสู่ immune phase ซึ่ง จะมีระยะเวลานาน 4-30 วันโดยจะมีไข้ต่อ เนื่องและอาการเหลืองเพิ่มขึ้น ไตวาย ตรวจพบตับโต กดเจ็บ ม้ามโตไดยอาการทางปอดพบได้บ่อยโดยผู้ป่วยจะมีอาการไอ หอบเหนื่อย เจ็บแน่น หน้าอก มีเลือดออกในปอดโดยไม่จำ เป็น ต้องมีอาการไอเป็นเลือด สามารถเกิดได้ตั้งแต่ 24-48 ชั่วโมงแรกหรืออาจเกิดในสัปดาห์ที่สอง ผู้ป่วยอาจมาด้วยภาวะเลือดออกในปอดโดยไม่มีีอาการเหลืองหรือไตวายร่วมด้วย พบภาวะ adult respiratory distress syndrome (ARDS) ได้ พบมีเลือดออกตามผิวหนังและอวัยวะต่างๆ ได้บ่อย ในผู้ปวยบางรายอาจเกิด rhabdomyolysis, hemolysis, myocarditis, pericarditis, congestive heart failure, cardiogenicshock และการทำงานของอวัยวะต่างๆ ล้มเหลวได้ ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้นระยะนี้โดยสาเหตุการตายมักเกิดจากภาวะไตวาย ภาวะเลือดออกอย่างรุนแรงโดยเฉพาะที่ปอด ภาวะ ARDS และการเต้นของหัวใจผิดปกติจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
ส่วน Lepto titer : ผลการตรวจเบื้องต้นโดยวิธี Immumochromatography อาจจะพบว่า negative ได้หรืออาจต้อง F/U อีกครั้ง ดังนั้นการวินิจฉัยคงต้องดู clinical setting เป็นหลัก แล้วให้การรักษาเลย เพราะถ้าอาการรุนแรงแล้วจะทำให้มีโอกาสเสียชีวิตสูง
http://med.md.kku.ac.th/site_data/mykku_med/701000033/Leptospirosis.pdf

2 ความคิดเห็น:

 1. Diag R/o leptospirosis
  Mx +/- Refer
  ถ้า septic shock :ถ้า BP ไม่ขึ้น หรือ urine ออกไม่ดี
  Acute renal failure :ที่ Cr ขึ้นเร็ว
  pulmonary hemorrhage [ทั้ง suspected or obvious]
  ต้องให้ blood component
  case นี้ถ้าเจอเองคิดว่า Refer เพราะคนที่ป่วยมา 5 วัน แล้วค่อยมา รพ มักจะพบว่า มาด้วย septic shock และ acute renal failure บางรายอาจจะมี pulmonary hemorrhage แล้ว

  DDx scrub typhus and severe PF/PV malaria

  Rx PGS 1.5 - 2 mu iv q 6 hr
  doxy 1*2 pc
  เข้าป่าอีกมั้ยครับ......

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ2/3/53 08:32

  leptospirosis with lung hemorrhage
  ceftriazone iv
  hemodialysis
  correct platelet

  ตอบลบ