วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553

432. polymorphic ventricular tachycardia

หญิง 84 ปี หอบเหนื่อย ต่อมามี cardiopulmonary arrest, EKG เป็นดังนี้ DX?, Rx?ยานี้ใช้รักษาภาวะ polymorphic VT ที่มี prolong QT interval (Torsades de pointes) ได้ขนาดยาที่ใช้คือ 1-2 กรัมผสมใน D5W แล้วหยดเข้ากระแสเลือดนาน 5-60 นาที พร้อมกับแก้ไขสาเหตุเช่น แก้ไขภาวะเกลือแร่ผิดปกติในร่างกาย หรือหยุดยาบางอย่างที่อาจก่อให้เกิด long QT interval และถ้า ผู้ป่วยเป็น polymorphic VT ร่วมกับ normal QT interval ก็ควรใช้ amiodarone เข้าหลอดเลือดดำ แต่ถ้าผู้ป่วยเป็น polymorphic VT ที่มีสัญญาณชีพไม่คงที่ (สับสน, ความดันเลือดตก, ภาวะหัวใจวาย) ก็ควรทำ defibrillation

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น