วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553

431. Mixed pattern of spirometry

ชาย 66 ปี เหนื่อยเรื้อรัง Spirometry เป็นอย่างนี้ แปลผลว่าอย่างไร



ภาพบนเป็นภาพ flow-volume loop แต่มีเฉพาะช่วงหายใจออกโดยไม่มีช่วงหายใจเข้า [มีเฉพาะกราฟส่วนบนแต่ไม่มีกราฟส่วนล่าง] โดยมีลักษณะเข้าได้กับ mixted pattern เนื่องจาก expiratory flow ต่ำและ volume ก็ต่ำได้แค่ประมาณ 2 ลิตร (มีทั้ง airflow obstruction และ loss of lung volume) ดังลูกศรชี้ในภาพด้านล่างนี้

http://www.occmednop.org/document/BookSpirometry.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น