วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

413. Chronic hepatitis C infection/suspect

หญิง 56 ปี ตรวจสุขภาพพบ LFT ผิดปกติ จึง W/U ต่อ ผลมีดังนี้, PE: WNL, U/S abdomen: WNL จะต้องให้การดูแลรักษาอย่างไร

การเจาะเลือดตรวจ: -Anti-HCVโดยวิธี enzyme immunoassay (EIA) ถ้าเจอแสดงว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ ซี
-HCV RNA โดยวิธี polymerase chain reaction (PCR) ถ้าให้ผลบวกแสดงว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ ซี
-เจาะเลือดตรวจการทำงานของตับ พบว่ามีการอักเสบของตับ
-บางรายต้องตรวจโดยการเจาะชิ้นเนื้อตับเพื่อการวินิจฉัย

การวินิจฉัย: -ไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน โดยการเจาะเลือดตรวจการทำงานของตับพบว่ามีการอักเสบ และตรวจพบ Anti-HCV หรือ HCV-RNAในเลือด บางรายที่ตรวจไม่เจอในระยะแรกอาจจะต้องตรวจซ้ำอีก 2-8 สัปดาห์
-ตับอักเสบเรื้อรัง ซี วินิจฉัยโดยพบว่ามีการอักเสบของตับมากกว่า 6 เดือนร่วมกับการตรวจพบ HCV -RNA

ข้อบ่งชี้การรักษา-มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี และ มีการเพิ่มของ SGOT,SGPT และผลการเจาชิ้นเนื้อตับพบว่ามีการอักเสบ และไม่มีข้อห้ามการให้ยา
-ผู้ป่วยที่มีตับแข็งต้องไม่มี ตัวเหลืองตาเหลือง ท้องมาน เส้นเลือดในหลอดอาหารโป่งพอง
-อายุ น้อยกว่า60 ปี

ไม่ควรรักษาในกรณี
-โรคตับแข็งและมีโรคแทรกซ้อน
-ผลเลือด SGOT,SGPT ปกติ
-มี ตับ ไต หัวใจวาย
-มีข้อห้ามในการให้ยา
ยาที่ใช้รักษา
-alpha interferon
-ให้ยาสองขนานคือ alpha interferon และ ribavirin.
-ควรไดรัการฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบ เอ และ บี
ข้อห้ามในการให้ยา interferon-ผู้ป่วยซึมเศร้า ติดยา ติดสุรา autoimmune disease โรคไขกระดูก ไม่สามารถคุมกำเนิด
ดังนั้นในผู้ป่วยถ้ามีการอักเสบของตับมากกว่า 6 เดือนจะเท่ากับเป็น Chronic hepatitis C infection การรักษาก็ดูจากข้อมูลข้างต้น หรืออาจดูจาก link นี้ http://phimaimedicine.blogspot.com/search/label/Chronic%20hepatitis%20C%20infection
http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/GI/hepatitis/hepatitis_c.htm

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ3/3/53 15:24

    ทำใจเถะนะยามันแพงงงงงมาก

    ตอบลบ