วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

428. หญิง 64 ปี อ่อนเพลีย รับประทานได้น้อย ไอเสมหะเล็กน้อย ไข้ต่ำๆ 1 เดือน

หญิง 64 ปี อ่อนเพลีย รับประทานได้น้อย ไอเสมหะเล็กน้อย ไข้ต่ำๆ 1 เดือน, PE: no dyspnea, L: rhonchi and coarse crepitation both lung, ช่วยอ่าน film และ DDx.
ขอบคุณสำหรับความเห็น: ผู้ป่วยตรวจ เสมหะ AFB: positive, ส่วนการอ่าน CXR โดยเฉพาะหัวข้อของ infiltration มีรายละเอียดมาก อาจอ่านตาม link ข้างล่างนี้ครับ
http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl?board=doctorroom;action=display;num=1257302145
http://www.medsch.ucla.edu/public/year3/radiology/Zucker/Chest%20%20MEDICAL.ppt
Chest X-Ray findings suggest TB: TBhttp://en.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis_radiology

1 ความคิดเห็น:

 1. Hx ประวัติ smoking ? Recurrent pneumonia ? status bed ridden? TB ? COPD ? hemoptysis ?

  Film
  interstitial lung infiltration
  +Honey comb appearance
  +reticulonodular pattern

  DDx
  Bronchiectasis from old TB ?? or Recurrent pneumonia
  Bronchoalveolar Cancer

  ตอบลบ