วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553

433.Commotio cordis

Commotio cordis
Review article, medical progress
NEJM    March 11, 2010

การเกิด Ventricular fibrillation และการเสียชีวิตอย่างกะทันหันถูกกระตุ้นโดยการได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกหรือมีวัตถุขว้างถูกบริเวณหน้าอก โดยไม่เกิดการบาดเจ็บของกระดูกซี่โครงกระดูกกึ่งกลางหน้าอกหรือหัวใจ (รวมทั้งไม่พบโรคประจำตัวที่เกี่ยวเนื่องกับหัวใจ) สภาวะหรือเหตุการณ์นี้เรียกว่า commotio cordis โดยตำแหน่งที่ได้รับแรงกระแทกและระยะเวลาที่สัมพันธ์กับ cardiac cycle เป็นตัวกำหนดการเกิดในเบื้องต้น ปัจจัยอื่นได้แก่ ความหนักหรือลักษณะของวัตถุ,ขนาด, การพุ่งเข้าหาและรูปร่างของทรวงอก คนที่อายุน้อยมีโอกาสเกิดมากกว่าเพราะผนังอกบาง ยังมีการเจริญเติบโตของกระดูกซี่โครงและกล้ามเนื้อไม่เต็มที่
สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะเป็นคนแข็งแรง อายุยังน้อย มักเกิดระหว่างการนันทนาการและการแข่งขัน และบางกรณีอาจเกิดช่วงทำกิจวัตรประจำวัน

โดยบทความนี้กล่าวในหัวข้อดังนี้
Incidence
Epidemiology
Competitive Sports
Recreational Sports
Other Activities
Outcome
Mechanisms
Determinants and Triggers
Cellular Mechanisms
Preventive Strategies and Future Considerations
Primary Prevention
Secondary Prevention
Summary

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น