วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553

430. Eccentric cardiac hypertrophy

หญิง 80 ปี เหนื่อยมากขึ้น, Clinical of congestive heart failure, EKG and CXR ดังนี้ คิดว่าการโตของหัวใจน่าจะเป็นลักษณะใด

ผล Echo: LVEF 24.6% มี pleural effusion ทั้ง 2 ข้าง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าปกติด้านล่างพบว่า เป็นลักษณะการโตของหัวใจที่มีขนาดของ dimension เพิ่มขึ้นแต่ความหนาของกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้โตมากนัก รวมทั้งพบว่ามี fractional shortening และ stroke volume น้อยกว่าปกติ
Percent of fractional shortening = difference between end-diastolic and end-systolic dimensions divided by end-diastolic dimension. น้อยกว่าร้อยละ 25 ถือว่ามี cardiac dysfunction
การมีขนาดห้องหัวใจใหญ่ขึ้นออกข้างนอก โดยขนาดของกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้โตมากขึ้น หรือที่เรียกว่า eccentric hypertrophy และตามมาด้วย systolic ventricular dysfunction ภาวะนี้มักเนื่องจาก volume overload ทำให้เกิดการเพิ่ม diastolic pressure เพิ่ม diastolic wall stress และยืด myofibril (และการเพิ่มทั้ง volume และ pressure overload เองก็อาจเป็นอย่างนี้ได้)
ส่วน EKG หลักๆพบมี LVH, LAE, poor R progression
Normal value
Ventricular end-diastolic dimension : 37 to 56 mm
Ventricular end-systolic dimension : 26 to 36 mm
Left ventricular diastolic IVS thickness : 7 to 11 mm
IVS excursion : 6 to 11 mm
IVS % thickening : 27 to 70%
Left ventricular posterior diastolic wall thickness : 7 to 11 mm
LVPW excursion : 9 to 14 mm
LVPW% thickening : 25 to 80%
Percent fractional shortening : 28 to 41%
Ejection fraction : 48 to 78%
Stroke volume : 75 to 100 cc

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอเดา dilated cardiomyopathy หาเหตุผลเจอข้อเดียว มี poor R progression

    EKG มี LVH + T wave abnormality ไม่แน่ใจว่าเป็น LV strain pattern ใน I aVL V5-6 หรือเปล่า
    แต่ pattern นี้เหมือนมีที่ lead อื่น ด้วยทำให้สงสัย digitalis effect

    รู้เท่านี้ครับ

    ตอบลบ