วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

410. Papilledema

หญิง 38 ปี ปวดศรีษะเรื่อรัง 2 ปี มีอาเจียนบางครั้ง ไม่มีไข้ BP ปกติ ตรวจเจอดังนี้ทั้งสองตา ขอ DDx. (ภาพจาก web แต่เหมือนกับที่ตรวจเจอ)

Pailledemaคือการบวมของ optic nerve head-เริ่ม blur ที่ขอบ disc ด้านบนและล่าง ต่อมาเป็น
nasal และต่อมาเป็นทั้ง disc
ลักษณะของ papilledema คือ
-Loss of spontaneous venous pulsation
-Loss of physiologic cup
-Blurring of all margins
-Vein dilated
-Hemorrhage

มักเป็น 2 ข้า้ง
-พบได้ใน ICP
-DM
-Malignant hypertension
-ถ้า้ VA normal = Papilledema
-VA drop= papillitis, Central Retinal Vein Occlusion , Central Retinal artery Occlusion
ถ้า้เป็นข้า้งเดียว
เกิดจาก optic neuritis, anterior ischemic optic neuropathy

ส่วน Psudotumor cerebri หรือ idiopathic intracranial hypertension (IIH) หรือ Benign intracranial hypertension มีลักษณะของการมีความดันในกะโหลกศีรษะสูงโดยไม่มีก้อนในสมอง, ไม่มีน้ำคั่งในสมอง, ไม่มีการติดเชื้อ, ไม่มี hypertensive encephalopathy ดังนั้นการวินิจฉัยทำโดยการ exclude สาเหตุอื่นๆ
http://neurosci.kku.ac.th/wp-content/uploads/2009/academic7/03-Diagnostic.pdf
http://www.thaiepilepsy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=99:pseudotumor-cerebri&catid=42:tumor&Itemid=56
Progress case:  ได้ refer รพศ. ต่อมาผู้ป่วยกลับมาบอกว่าเป็นเนื้องอกสมอง คงต้องผ่าตัด

5 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ2/3/53 08:15

  papilledema : chronic increase intracranial pressure
  Dx : pseudotumor cerebri

  ตอบลบ
 2. คิดเหมือนท่านบนค่ะ

  ตอบลบ
 3. Bilateral papilledema
  DXX increase ICP
  Malignant HT
  DM papillopathy
  other.. Hyperviscosity

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ3/3/53 23:24

  eye ground มี papilledema เป็นsign increase intracranial pressure
  chronicแล้ว เป็นมานาน 2 ปี ,BPปกติ นึกถึง brain tumourค่ะ
  DDxอื่นคิดไม่ออกแล้ว --"

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ1/1/56 23:14

  ขอ MRI เลย

  ตอบลบ