วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553

426. Aortic regurgitation severity

ชาย 35 ปี เหนื่อยง่าย ตรวจ echocardiography เป็นดังนี้ Dx?, Severity?, Mx?
วิธีการแบ่งความรุนแรง
1. PW Doppler: mapping technique
Physiologic : Duration of regurgitant jet < 80
Mild (grade 1+) : The regurgitant jet extends to just beneath the aortic leaflets
Moderate (grade 2+) : The regurgitant jet extends to the tips of the mitral leaflets
Moderately severe (grade 3+) : The regurgitant jet extends to the papillary muscle level
Severe (grade 4+) : The regurgitant jet extends beyond the papillary muscle level
2. CW Doppler: Spectral strength of regurgitant jet
Grade 1+ : Spectral tracing stains sufficiently for detection, but not enough for clear delineation
Grade 2+ : Complete spectral tracing can just be seen
Grade 3+ : Distinct darkening of spectral tracing is visible, but density is less than antegrade flow
Grade 4+ : Dark-stained spectral tracing
3. Color flow Doppler
-Jet height / LVOT height
Mild (1+) : น้อยกว่า 25%
Moderate (2+) : 25 - 46%
Moderately severe (3+) : 47 - 64%

Severe (4+) : มากกว่าหรือเท่ากับ 65%
-Regurgitant jet area/LVOT area
Mild(1+) : น้อยกว่า 4%
Moderate (2+) : 4 to 24%
Moderately severe (3+) : 25 to 59%
Severe (4+) :มากกว่าหรือเท่ากับ 60%

ดังนั้นจากภาพพบมี mitral regurgitation jet แต่ aortic valve area ปกติ และพบว่า Jet height / LVOT height อยู่ในช่วง moderate หรือ 3+

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น