วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553

452. Stereotactic radiosurgery for the management of brain metastases

Stereotactic radiosurgery for the management of brain metastases
Clinical therapeutics   NEJM  March 25, 2010

The National Comprehensive Cancer Network ได้พัฒนาแนวทางในการดูแลรักษามะเร็งที่กระจายในสมอง ซึ่งแนะนำให้การรักษาโดย stereotactic radiosurgery ในกรณีที่มีการกระจายยังไม่มาก (1- 4 จุด)ที่มีอาการดี หรือในกรณีที่การรักษาด้วย whole-brain radiation ไม่ได้ผล ซึ่งwhole-brain radiation จะสัมพันธ์กับการมีภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท เช่น อาเจียน ในระยะยาวอาจเกิดภาวะนอนมาก อ่อนเพลีย ความจำลดลง ภาวะที่พบน้อยมากคือความจำเสื่อมเรื้อรัง stereotactic radiosurgery เป็นการใช้รังสีขนาดสูงซึงใช้แหล่งพลังงานจาก cobalt-60(หรืออาจเรียกว่า gamma knife)ไปยังเป้าหมายโดยเพื่อให้บริเวณเนื้อเยื่อที่ปกติได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุด อันเป็นการลดผลข้างเคียง


อ่านเพิ่ม http://content.nejm.org/cgi/content/full/362/12/1119

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น