วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553

437. Polycystic kidney disease

ชาย 48 ปี HT มาด้วยปัสสาวะเป็นเลือด 3 วัน, Afebrile, Abd: not tender no organomegaly, CVA: not tender, UA: RBC 20-30, WBC 30-50, Cr 1.2, U/S ดังนี้ น่าจะเป็นอะไร รักษาอย่างไร
Polycystic kidney disease
The two forms of polycystic kidney disease (PKD) are
autosomal dominant PKD, a form that usually causes symptoms in adulthood
autosomal recessive PKD, a rare form that usually causes symptoms in infancy and early childhood
The symptoms and signs of PKD include
pain in the back and lower sides
headaches
urinary tract infections
blood in the urine
cysts in the kidneys and other organs
Diagnosis of PKD
ultrasound imaging of kidney cysts
ultrasound imaging of cysts in other organs
family medical history, including genetic testing
PKD has no cure Treatments include
medicine to control high blood pressure
medicine and surgery to reduce pain
antibiotics to resolve infections
dialysis to replace functions of failed kidneys
kidney transplantation
เพิ่มเติม: associated with the following conditions:
Brain aneurysms
Cysts in the liver, pancreas, and testes
Diverticula of the colon

http://kidney.niddk.nih.gov/kudiseases/pubs/polycystic/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000502.htm

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ15/3/53 21:49

    ADPKD

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ15/3/53 22:03

    ADPKD with renal cyst infection treat :ciprofloxacin,bactrim เข้า cyst ดี

    ตอบลบ