วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553

442. Middle cerebral artery stroke syndrome

ชาย 65 ปี HT, หลังตื่นนอนพบมีแขนขาซ้ายอ่อนแรง ปากเบี้ยว ไม่มีคลื่นใส้อาเจียน ไม่ปวดศรีษะ ไม่มีไข้, PE: BP 140-80, 150/100, Consciousness: alert, following command,  left facial weakness UMN, dysarthria, both eyes deviated to right side, pupils 3 mm.RTL BE, , left side weakness upper limb Gr 2, lower limb Gr 3, no stiffneck, H: regular, no murmur, ผล CT brain 2 ชม. ต่อมาไม่พบความผิดปกติที่ชัดเจน คิดถึงอะไร อยู่ที่ตำแหน่งใด

น้องสนตอบได้ละเอียดดี คิดถึง Middle cerebral artery  stroke syndrome จาก clinical setting อาจเป็น Trunk หรือ superior division lesion ซึ่งอาการและผล CT เบื้องต้นน่าจะเป็น infarction โดยเป็น thrombosis มากกว่า
ซึ่ง MCA stroke syndrome แบ่งได้เป็น
Main trunk occlusion of either side yields contralateral hemiplegia, eye deviation toward the side of the MCA infarct, contralateral hemianopia, and contralateral hemianesthesia. Eye and head deviation toward the side of the lesion is probably due to damage of the lateral gaze center (Brodmann area 8), or it can represent classic neglect, particularly when the right MCA is involved.
Trunk occlusion involving the dominant hemisphere causes global aphasia, whereas involvement of the nondominant hemisphere causes impaired perception of deficits (anosognosia) resulting from the stroke and more qualitative deficits of speech (see Left-hemisphere (dominant) infarction, below).
Superior division infarcts lead to contralateral deficits with significant involvement of the upper extremity and face and partial sparing of the contralateral leg and foot.
Inferior division infarcts of the dominant hemisphere lead to Wernicke's aphasia. Such infarcts on either side yield a superior quadrantanopsia or homonymous hemianopia, depending on the extent of infarction. Right inferior branch infarcts also may lead to a left visual neglect. Finally, resultant temporal lobe damage can lead to an agitated and confused state.4

http://emedicine.medscape.com/article/323120-overview

2 ความคิดเห็น:

 1. แขนขาซ้ายอ่อนแรง --> lesion จะอยู่ทางขวา ถ้าคิดว่า lesion อยู่เหนือ pyramidal decussation

  ปากเบี้ยว --> แสดงว่ามี Cranial nerve involve แสดงว่าเป็น Brain lesion

  แขนขาซ้าย+ปากเบี้ยวข้างเดียวกัน --> แสดงว่าเป็น supratentorial lesion ที่อยู่เหนือ brain stem ขึ้นไปอีก

  ตา deviation ไปทางขวา --> แสดงว่า Fiber ที่ involve เป็น ไปได้ตั้งแต่ premotor cortex area อันขวา(อยู่ที่ Frontal lobe) ไปจนถึง pontine paramedian reticular formation (PPRF) ของสมองทางซ้าย [The right frontal lobe controls saccades to the left and the left frontal lobe those to the right] แต่จากข้อสรุปอับบนสุด แสดงว่า lesion ต้องอยู่ทางขวา ไม่ Cortical area ก็ subcortical area หรือ อาจเป็น ตรง internal capsule ก็เป็นได้

  weak แขนขาไม่เท่ากัน --> แสดงว่า lesion ไม่น่าจะอยู่ตรงที่มี fiber dense มากเช่นที่ตรง internal capsule จึงถูกตัดทิ้งไป

  คิดถึง cortical หรือ subcortical lesion (ที่ไม่ใช่ ตรง internal capsule) ของสมองทางขวามากที่สุด อาจจะอยู่ตรงกลาง แถวพื้นที่ ที่เลี้ยงด้วยทั้ง MCA และ ACA ตรงสมองด้านขวา เพราะบริเวณนี้น่าจะขาดเลือดก่อน เนื่องจากไม่มีเส้นเลือดเส้นใด เส้นหนึ่งเลี้ยงเฉพาะ

  เป็นหลังตื่นนอน ไม่ปวดหัว ไม่มี N/V ไม่ BP สูงมาก คิดถึง Thrombosis process น่าจะ infarction มากกว่า hemorrhage

  ตอบลบ
 2. MCA infarction [complete or superior devision]

  ตอบลบ