วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

419. Mitral valve prolapse [mild]

หญิง 72 ปี เหนื่อยง่าย echo พบมี mitral regurgitation จาก วีดีโอนี้คิดว่า mitral regurgitation มีสาเหตุมาจาก....
ถ้าเปรียบเทียบระหว่างทั้งสอง mitral leftlet จะพบว่า posterior mitral leftlet มีลักษณะโก่งเข้ามาด้านในของ left atriam เล็กน้อจึงคิดถึงว่าน่าจะมี mild mitral prolapse ได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิด mitral regurgitation

1 ความคิดเห็น: