วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

456. Rheumatoid arthritis

หญิง 16 ปี ปวดข้อของนิ้วกลางทั้งสองมือและข้อมือทั้งสองข้าง เป็นมามากกว่า 2 เดือน กำมือลำบากบางครั้ง แต่ no morning stiffness, PE: มือทั้ง2ข้างเป็นดังนี้ [Warm Rt. wrist มากกว่า Lt. wrist], Not seen rheumatoid nodule, ESR 71, RF: positive, film เป็นดังนี้ จะวินิจฉัยอะไร ด้วยเหตุผลใด


Film right wrist and hand
ขยายให้ชัด

ถ้าพบ 4 ข้อจาก criteria ด้านล่างจะให้การวินิจฉัย rheumatoid arthritis ซึ่งในผู้ป่วยพบมี 5 ข้อ ได้แก่ 1. ปวดข้อมากกว่า 3 ข้อคือมี PIP นิ้วกลางทั้งสองข้างและข้อมือทั้งสองข้าง 2. มีข้ออักเสบ PIP 3. เป็นลักษณะสมมาตรสองข้าง 4. RF: positive, 5. Film มี joint involvment โดยพบมี narrowing joint space right PIP นิ้วกลาง และที่ข้อมือข้างขวา และเมื่อมาดูระดับความรุนแรงของการทำลายกระดูกจะอยู่ที่ระดับ 3(severe) เนื่องจากมีการทำลายกระดูกอ่อนชัดเจน จึงทำให้ joint space แคบติดกันดังที่เห็น


http://www.hopkins-arthritis.org/physician-corner/education/acr/acr.html#class_rheum

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น