วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

415. Renal parenchymal medical disease

หญิง 25 ปี ตรวจพบโปรตีนปัสสาวะ จึง W/U เพิ่มเป็นดังนี้ ใครจะช่วยแปลผล U/S, Dx, Mx [body weight 44 kg.]

Right kidneyLeft kidney

มี urine ในปัสสาวะ 3+ เก็บ urine protein 24 hr. ได้ 814.4 mg /วัน แต่ปัสสาวะที่ออกมาแค่ 720 ml. อาจจะเกิดจากการเก็บไม่ครบก็ได้ เมื่อมาคำนวน creatinin clearance ได้28.4 ccs/min ซึ่งเข้าได้กับระยะต้นของ chronic kidney disease (CKD) stage 4 เมื่อมาดู ultrasound พบว่าไตมีขนาดเล็ก และเข้าได้กับ type 2 renal parenchymal change [ใน renal parenchymal medical disease ] โดยมี distorted หรือ obliterated corticomeddullary junction ทำให้ไม่สามารถแยก cortex
โดยสาเหตุของ type 2 renal parenchymal change ได้แก่
•Cyst
•Caliceal diverticuli
•Arterial aneuysm
•Abscess
•Hematoma
•Tumor
เพิ่มเติม: type 1 renal parenchymal change คือ การที่มี renal echoic เพิ่มขึ้นแต่ยัวสามารถแยก normal corticomedullary junction

2 ความคิดเห็น:

 1. UA : albuminuria+RBC แต่ no cast(Mens ??)
  spgr 1.011
  คิดว่า concentration ability เสียไป
  มี glomerular involve--> Albuminuria
  Urine protein 24 hr > 300 mg/day
  เข้าได้กับ macroalbuminuria สอดคล้องกับ urine
  albumin 3+
  BUN/Cr 19/2.1 น่าจะ CKD คำนวณได้
  28.45 mL/min is your estimated creatinine
  clearance. เข้าได้กับ stage 4 CKD
  U/s small both kidney size##
  +/- increas parenchymatous of both
  kidney พยายามเทียบกับ liver echo แล้วแต่ไม่ชัด
  no obstructive uropathy seen
  [A kidney size less than 8 cm or > 1.5 cm difference between the two kidneys is abnormal. ]

  Diag CKD caused
  DDX
  --cause น่าจะอยู่ในกลุ่ม glomerulonephritis and interstitial nephritis เพราะ young adult
  --Hereditary nephropathies eg. prolonged RTA ??
  --renal vascular disease แต่ kidney size ไม่ต่างกันมาก
  --ไม่น่าใช่ congenital anomaly ของ KUB และไม่น่าใช่ VUR เพราะ u/s ไม่เหมือน

  Mx หา caused ที่ can reversible kidney damage
  +/- kidney Biopsy???
  Kidney replacement therapy???
  ถ้ามี indication

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ4/3/53 07:57

  chronic glomerulonephritis
  IgA nephropathy

  ตอบลบ