วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

417. Premature atrial contraction and bradycardia [sinus arrest]

ชาย 80 ปี พบมีหัวใจเต้นช้า, PE: Heart: bradycardia with irregular, EKG ที่เห็นเป็น ....
ยอมรับว่าปวดหัวกับการอ่าน EKG แผ่นข้างต้น [เป็น EKG ที่ออกมาจากเครื่อง defibrillator] เพราะนอกจากเห็น PAC แล้ว ตรงตำแหน่งที่เป็น bradycardia นั้นไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรเพราะถึงแม้จะเป็น QRS ตัวแคบๆ แต่ rate ก็ช้ากว่าที่จะเป็น junctional rhythm [rate ควรประมาณ 40-60 /min] จะอ่านเป็น sinus arrest ก็ไม่มี P wave นำก่อน QRS จึงไปตามแผ่นที่ run ไว้ทั้งหมดมาดู [โดยถูกตัดแบ่งแปะแล้ว] พบว่าตรงช่วงที่มี bradycardia จริงๆ แล้วบางช่วงก็มี P wave แต่บางช่วงก็ไม่มี จึงคิดว่าการอ่านจากที่ print ออกมาจาก defibrillator ถึงแม้จะสะดวกรวดเร็ว ทำให้สามารถให้การรักษาได้ทันท่วงที แต่บางครั้งอาจจะต้องเปรียบเทียบกับ 12 lead EKG ด้วย และเมื่อมาเปรียบเทียบพบว่ามี P wave ทุกครั้ง ดังนั้นจึงน่าจะเข้าได้กับ sinus arrest
EKG ที่ run ยาวแล้วตัดแบ่งแปะ

1 ความคิดเห็น:

  1. PAC ปะคะ ขยายรูปไม่เหนได้เลย
    แอบเหน early P wave c different morphology,normal QRS,PAC ตามด้วย less fully compensated pause
    DDX tachy-bradycardia syndrome
    จะเปน alternation ของ brady-tachy arrythmiaz ค่ะ

    ตอบลบ