วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

429. Hypercalcemia

หญิง 70 ปี อ่อนเพลีย เรื่อย ๆ แต่ซึมมาก 3 วัน Lab เป็นดังนี้ [film skull and long bone no lytic or blastic lesion] สาเหตุที่พบบ่อยเป็นอะไรได้บ้าง จะ W/U อย่างไรต่อบ้าง


จากที่ขอข้อมูลเพิ่ม: ผล PTH ยังไม่ได้ตรวจครับ
ขอบคุณสำหรับความเห็นครับ: ในผู้ป่วยพบว่ามี severe hypercalcemia ได้ให้ hydration และ diuretic [furosemide] แล้วแต่ calcium ยังลงไม่มากจึงได้ refer ต่อ ทำให้ยังไม่ได่ส่ง PTH ซึ่งเป็น labที่มีความสำคัญต่อการวินิจฉัยมากดังแผนภาพข้างล่าง โดยถ้าเป็นในต่างประเทศพบว่า primary hyperparathyroidism และ malignancy เป็นสาเหตุมากกว่า 90 % แต่สำหรับประเทศไทยก็คงต้องเพิ่ม TB เข้าไปด้วย สาเหตุอื่นที่พบได้น้อย ได้แก่ การได้รับวิตามิน ดีมากเกิน ได้รับยาขับปัสสาวะกลุ่มไธอะไซด์ ภาวะฮัยเปอร์ธัยรอยดิสซึม และอื่นๆ


4 ความคิดเห็น:

 1. cannot R/o Malignancy eg Lung Breast Lymphoma
  DDx
  Iatrogenic from Vit D+Calcium
  Granulomatous Dz eg. TB sarcoidosis
  metastatic to bone
  Primary Hyperparathyroidism
  Milk-Alkali syndrome

  ตอบลบ
 2. ยาที่พบบ่อย HCTZ+Theodur

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ12/3/53 15:54

  ขอผล PTH และ PO4

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ2/4/53 15:49

  Na 9 ต่ำเป็นไปได้ไหมจาก thaizide

  ตอบลบ