วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2553

424. Bicuspid aortic valve

ชาย 22 ปี พบ Aortic valve จาก echo ดังนี้ คิดว่ามีความผิดปกติอะไร
Bicuspid aortic valve ซึ่งเป็นมาแต่กำเนิด ทำให้ลิ้นหัวใจเอออร์ติคมีเพียงสองแผ่น แทนที่จะเป็นสามแผ่น(ดังรูป) อาจมีอาการของลิ้นหัวใจเอออร์ติคตีบตั้งแต่แรกเกิด หรืออาจเป็นตอนเด็ก หรืออาจมีอาการตอนเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ แต่ที่มีรายงานคือมักเกิดอาการหลังอายุ 30 ปี(อายุ 31-40ปี)
อาการที่พบบ่อยของลิ้นหัวใจเอออร์ติคตีบคือ เหนื่อยง่ายเวลาออกแรง, เจ็บแน่นหน้าอก, เวียนหน้าหน้ามืดเป็นลม, อาการใจสั่น, ไอบ่อยตอนกลางคืน และอาจมีเท้าบวมจากหัวใจล้มเหลว
สามารถเป็นได้ทั้งตีบและรั่ว เมื่อลิ้นมีเพียงสองแผ่น ก็จะทำให้เปิดได้ไม่สุด เกิดลิ้นหัวใจตีบ และในทำนองเดียวกันก็อาจทำให้ปิดได้ไม่แน่นพอ จึงเกิดลิ้นหัวใจรั่วได้ด้วย
-ในที่นี้พบมี mitral regurgitation jet ขนาดใหญ่ ในภาพบนสุด ส่วนในภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพในแนว short และ long axis โดยเฉพาะใน short axis จะเห็นว่าลิ้นหัวใจมี 2 แฉก ไม่เป็น 3 แฉกเหมือนปกติ
ภาพในแนว short axis

http://thaiheartclinic.somee.com/forum8.5/get_topic.asp?FID=2&TID=540&DIR=N

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น