วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2553

424. Bicuspid aortic valve

ชาย 22 ปี พบ Aortic valve จาก echo ดังนี้ คิดว่ามีความผิดปกติอะไร


video

Bicuspid aortic valve ซึ่งเป็นมาแต่กำเนิด ทำให้ลิ้นหัวใจเอออร์ติคมีเพียงสองแผ่น แทนที่จะเป็นสามแผ่น(ดังรูป) อาจมีอาการของลิ้นหัวใจเอออร์ติคตีบตั้งแต่แรกเกิด หรืออาจเป็นตอนเด็ก หรืออาจมีอาการตอนเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ แต่ที่มีรายงานคือมักเกิดอาการหลังอายุ 30 ปี(อายุ 31-40ปี)
อาการที่พบบ่อยของลิ้นหัวใจเอออร์ติคตีบคือ เหนื่อยง่ายเวลาออกแรง, เจ็บแน่นหน้าอก, เวียนหน้าหน้ามืดเป็นลม, อาการใจสั่น, ไอบ่อยตอนกลางคืน และอาจมีเท้าบวมจากหัวใจล้มเหลว
สามารถเป็นได้ทั้งตีบและรั่ว เมื่อลิ้นมีเพียงสองแผ่น ก็จะทำให้เปิดได้ไม่สุด เกิดลิ้นหัวใจตีบ และในทำนองเดียวกันก็อาจทำให้ปิดได้ไม่แน่นพอ จึงเกิดลิ้นหัวใจรั่วได้ด้วย
-ในที่นี้พบมี mitral regurgitation jet ขนาดใหญ่ ในภาพบนสุด ส่วนในภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพในแนว short และ long axis โดยเฉพาะใน short axis จะเห็นว่าลิ้นหัวใจมี 2 แฉก ไม่เป็น 3 แฉกเหมือนปกติ
ภาพในแนว short axis

http://thaiheartclinic.somee.com/forum8.5/get_topic.asp?FID=2&TID=540&DIR=N

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น