วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2553

436. Spurling test

การตรวจนี้คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร


Spurling’s test ตรวจโดยการกดศีรษะลงแล้วเอียงหรือบิดหมุนศีรษะไปทางด้านข้างที่มีอาการด้วย การกระทำเช่นนี้จะทำให้เกิดการกด nerve root ตรงปล้องที่มีพยาธิสภาพมากขึ้น เช่น ในรายที่เป็น cervical disc herniation หรือ cervical spondylosis ทําให้เกิดอาการปวดร้าวไปตามรากประสาทที่เลี้ยง

neurosun.googlepages.com/การประเมินผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง2 -
http://www.neuro.or.th/journal/LBP.pdf

1 ความคิดเห็น:

 1. Spurling test or sign
  เป็น Mechanical sign อย่างหนึ่งในการทำให้เิกิดตีบแคบของ intervertebral foramen[คล้ายหรือเทียบเท่ากับการตรวจ SLRT ของ Lumbar disc herniation] และอาจจะช่วยให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ disc bulge ด้วยกลไกทั้ง 2 อย่างจะทำให้เกิดการกดเบียด nerve root มากยิ่งขึ้นจนเกิด Radicular pain

  ตรวจ sign นี้โดย
  The examiner exerts downward pressure on vertex while tilting head towards symptomatic side[sometimes adding neck extension] will produce radicular pain

  มีประโยชน์ในการตรวจ Radiculopathy ของ Brachial plexus
  หรือ อาจจะสูงถึง C1-C3 ??
  เช่น ใช้ test นี้ ตรวจโรค Cervical spondylosis with radiculopathy เป็นต้น

  ตอบลบ