วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

416. Megaloblastic anemia

ชาย 40 ปี immunocompromised host, CD4 เมื่อ 6 เดือนก่อน 36 cells/ul [4%] On GPOvirS, cotrimoxazole, fluconazole, clarithromycin, ดื่มสุราประจำ มีซีดเล็กน้อย, CBC and PBS เป็นดังนี้ คิดถึงอะไร สาเหตุมาจากอะไร รักษาอย่างไร
Megaloblastic anemia เป็นโลหิตจางที่เกิดจากการขาดวิทามินบี 12 เซลเม็ดเลือดแดงจะมีขนาดใหญ่กว่าปกติ และมีนิวเคลียสที่มีขนาดใหญ่ขึ้น แต่อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆได้ด้วย เช่น การขาด folate และโรคทางพันธุกรรมอื่นๆ
เม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยมีขนาดใหญ่มาก ทั้งนี้เมื่อเทียบกับ lymphocyte ที่ปกติ นอกจากนี้เม็ดเลือดแดงขนาดใหญ่ที่เห็นยังมีรูปทรงรี เรียกว่า macro-ovalocyte และยังพบเซลล์ aniso-poikilocyte ร่วมด้วย ผู้ป่วย megaloblastic anemia มี MCV ใหญ่โดยมากมักเกิน 115 fl. ขึ้นไป
นอกเหนือจากลักษณะเม็ดเลือดแดงดังกล่าวแล้ว ใน blood smear ผู้ป่วย megaloblastic anemia ยังพบ PMN หรือ Neutrophils ที่มี nucleous เกิน 4 lobe ขึ้นไป เรียกว่า hyper-segmented PMN ด้วย

-Pernicious anemia มักเกิดจากการขาด Intrinsic factor ซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้เกิดการดูดซึมวิทามินบี 12 เข้าสู่ร่างกาย ทำให้วิทามินบี 12 ไม่สามารถถูกนำไปใช้ได้
ดังนั้นในผู้ป่วยนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยได้แก่ การดื่มสุราแล้วขาดวิตามิน B 12, ยาที่ป่วยรับประทาน เท่าที่ review ดู cotrimoxazole ทำให้เกิดได้ ตัว underlying disease HIV ก็ทำให้เกิดได้


http://aj-nat.exteen.com/http://home.kku.ac.th/acamed/kanchana/bsi.html
http://www.ams.cmu.ac.th/depts/mt/clinmcrs/Power%20points%20of%20student%20center%20at%20Term%201%20Acad%20yr%202552/Megaloblastic_anemia_Gr5.ppt

5 ความคิดเห็น:

 1. จากประวัติสุราและ BLOOD SMEAR นึกถึง
  megaloblastic anemia จาก B12 DEFICEINCY ปะคะ
  เจอ hypersegmented neutrophil+MCV ตัวโต

  ตอบลบ
 2. คิดถึง Megaloblastic anemia
  จาก B12+folate deficiency
  สาเหตุ อาจจะ Multifactorial ใน setting case นี้
  --Alcoholism inhibit folate absorption
  --HIV เอง
  --Malabsorpsion syndrome
  --Pancreatic insuffiency
  --Gastritis
  --Chronic Diarrhea
  --กิน Bactrim ซึ่งมี Trimethopim inhibit folate synth
  --prolong use omeprazole ??
  --Ileal dysfunction eg.. TB

  Rx ถ้าคิดว่า GI absorption ไม่ดี ก็ให้ iv B1-6-12 หลายวัน
  folic 1*1 supplement

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ6/12/56 19:33

  ถ้า MCV 105 เเต่ blood smear เข้าข่าย MA ตอบว่าเปน MA ได้เลยไหมอ่ะค่ะ

  ตอบลบ
 4. Megaloblastic anemia เป็นความผิดปกติจากการเจริญเติบโต (inhibition of DNA synthesis) โดยมีลักษณะของเม็ดเลือดแดงโตกว่าปกติมักจะเน้นที่เกิดจาก folic acid หรือ vitamin B12 deficiencies เป็นหลัก แต่ถ้าคำว่า macrocytic anemia จะเป็นกล่าวถึงการมีภาะซีดที่มีขนาด MCV มากกว่า 100 จากสาเหตุอื่นๆ ด้วย เพราะสาเหตุอื่นก็มีอีกเช่น reticulocytosis หรือ megaloblasts เป็นการดู RBCs จากการย้อมเซลใน bone marrow ขณะที่ macrocytes เป็นการดูจากใน peripheral blood ครับ

  ตอบลบ
 5. ได้ค้นข้อมูลและเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมลงใน post ที่ 2,601 ครับ

  ตอบลบ