วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553

449. Lymphedema

ชาย 65 ปี แขนซ้ายและใหล่บวม 1 เดือนครึ่ง และมีอักเสบบริเวณใต้รักแร้ซ้าย ดังรูปคิดว่าสาเหตุเบื้องต้นน่าจะเป็นจาก
Lymphedema มีลักษณะดังนี้
Slow, painless swelling that begins in the hands or feet and progresses toward the trunk (middle of your body)
"Heavy" feeling in the arms or legs
Rings, watches, or clothes become too tight
Tight or shiny skin
Skin that does not indent at all when pressed, or hardened skin
Hyperkeratosis (thicker skin)
Skin that may look like an orange peel (swollen with small indentations)
The development of small warts or blisters that leak clear fluid
Primary lymphedema ซึ่งเป็นความผิดปกติของ lymph system พบน้อยแต่มักเป็นsecondary มากกว่า

The most common causes of secondary lymphedema include
Surgery to remove the lymph nodes, particularly in the underarm, groin, or pelvic areas. Surgical removal of these lymph nodes is common in treating breast cancer, melanoma, prostate cancer, testicular cancer, bladder cancer, and gynecologic cancers.
Radiation therapy to the lymph nodes
Metastatic cancer (cancer that has spread from its primary location) Bacterial or fungal infection
Injury to the lymph nodes
Other diseases involving .
ภาพจาก web


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น