วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

427. Gallstone

หญิง 62 ปี ปวดท้องเล็กน้อย เป็นบางครั้ง, No jaundice, Abd: not tender, no mass, Film เป็นดังนี้, คิดถึงอะไร
Ultrasound พบเป็น small multiple gallstone ดังภาพด้านล่าง

เพิ่มเติม: Ultrasound specificity (> 98%) และ sensitivity (> 95%) ในการตรวจวินิจฉัย gallstones ใน gallbladder

1 ความคิดเห็น: