วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

405. Eisenmenger syndrome secondary to atrial septum defect

หญิง 54 ปี เหนื่อยหอบเรื้อรัง มีประวัติโรคผนังหัวใจแต่กำเนิด, H: tachycardia with irregular rate, murmur ฟังได้ไม่ชัด, Crepitation both lung, CXR, EKG เป็นดังนี้ ช่วยแปลผล EKG และจะคิดคิดถึงอะไร


คิดถึง Eisenmenger syndrome secondary to atrial septum defect เนื่องจากพบว่า มี cardiomegaly with right side enlargement, prominence central pulmonary arteries and peripheral pruning of pulmonary vasculature
ส่วน EKG มี irregular irregularity rate เร็ว เข้าได้กับ atrial fibrillation with rapid ventricular response

ได้ทำ Echo เพิ่มพบดังนี้ โดยมี flow สีน้ำเงินวิ่งข้ามบริเวณรูรั่ว [วัดขนาดรูรั่วได้ 2.3 cm.] บ่งบอกว่ามีเลือดทีพุ่งออกจาก probe หรือวิ่งจาก RA มา LA (ปกติจะมีแค่ flow สีแดงวิ่งข้ามจาก LA ไป RA) ซึ่งเป็นลักษณะของ bidirection เป็นการช่วยยืนยันการมี Eisenmenger syndrome

3 ความคิดเห็น:

 1. อันนี้ขอเดา ว่าเปน Eisenmenger’s syndrome
  จากประวัติมีโรค หัวใจตั้งแต่เด็ก เพราะเปนภาวะที่เกิด right to left shunt หลังจากที่มี long-standing left-to-right shuntที่ aortopulmonary, ventricular, หรือ atrial level จากที่มี pulm vasc resistance เพิ่มแล้วก้มี progressive pulm HTN มาจาก pulm blood flow
  พวกนี้ murmur มักไม่ค่อยชัดอยู่แล้วปะคะ

  EKG ตาลาย ไม่ไหวละ irregularly irregular มีRVH+strain pattern นอกนั้นรอพี่ท่านล่างมาช่วย ext.อ่านละกันค่ะ เหะๆ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ3/3/53 22:03

  โอ้โห extern Mai เก่งมากนะ สมัยพี่เป็น extern ยังไม่รู้จักเลย
  วันๆเอาแต่แตะบอลง่ะ

  ตอบลบ
 3. แงะ ช่วงนี้จาสอบ license แล้วค่าา ต้องฟิตๆหน่อย พอดีตอนปีสี่เคยเจอคนไข้ในวอร์ดเมดเป็นแบบนี้ เลยจำได้ เหะๆ

  ตอบลบ