วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

623. หญิง 41 ปี เหนื่อย อ่อนเพลีย ตรวจพบมีซีด ตับโตเล็กน้อย

หญิง 41 ปี เหนื่อย อ่อนเพลีย มีไข้เมื่อ 1 อาทิตย์ก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว  ตรวจพบมีซีด ตับโตเล็กน้อย Hct. เดิมประมาณ 30-33%, CBC + PBS วันนี้เป็นดังนี้ ขอความเห็นครับ
Hb typing เดิม
HbA2 -,  HbE 16.9%,  HbF 1.3%

ขอขอบคุณสำหรับความเห็น และขอเสริมนะครับ
CBC มีภาวะซีดและเม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก RBC มีจำนวนน้อย และเมื่อดูจาก PBS พบมี target cell จำนวนมาก พบมี Anisocytosis, poikiocytosi, schistocyte และ micro spherocyte, พอสมควร มี hypochromic microcytic ซึ่งไม่เข้ากับผล Hb typing ที่เป็น Hb E trait จึงคิดว่าอาจต้องตรวจ Hb typing ซ้ำ หรืออีกอย่างก็คือมีภาวะอื่นที่ทำให้มีการแตกของเม็ดเลือดแดงมากขึ้น (ผลตรวจ iron study ไม่พบมีการขาดธาตุเหล็ก การตรวจ direct Coombs test: negative) ใครจะให้ความเห็นเพิ่มอีกเชิญเลยนะครับ....

เพิ่มเติม: การมี RDW สูงบ่งบอกว่ามีความแตกต่างในขนาดของ RBC ( Anisocytosis) มาก ซึ่งการเป็น thalassemia minor ไม่ควรจะมีค่านี้สูง (RDW: normal = 12–15%)

The RDW is often increased in:
-B12 and Pernicious anemia
-Folic acid anemia
-Iron deficiency anemia combined with other anemia
-Hemolytic anemia
-Transfusions
-Sideroblastic anemia
-Alcohol abuse
-Various less common and hereditary anemias
The RDW is often decreased in:
-Iron deficiency anemia (blood loss, parasites, poor iron absorption, etc.)
-Vitamin B6 anemia
-Rheumatoid arthritis

http://www.surgeryencyclopedia.com/Pa-St/Red-Blood-Cell-Indices.html
http://www.drkaslow.com/html/blood_cell_counts.html

3 ความคิดเห็น:

 1. Acute anemia R/o AIHA
  DDx TTP DIC PNH or other infection..

  น่าจะ MAHA เพราะมี Schistocyte Fragmented RBC
  Target cell จาก E Trait หรือ Liver Dz
  Platelet ไม่ต่ำ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ5/10/53 09:41

  thalassemia

  ตอบลบ
 3. Phimaimedicine6/10/53 01:08

  ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะตามดูผล repeat Hbtyping แล้วจะ progress อีกครั้งนะครับ

  ตอบลบ